Chedal Border Collies  v/Maiken Trorup. Lindhøjgårdsvej 56, 4733 Tappernøje. E-mail: mtrorup@yahoo.dk, TLF: 40818017

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Hundetræning

 

Jeg undeviser i alt fra familiehundetræning til konkurrencelydighed på eliteniveau. Jeg arrangere både holdtræning, kurser og kan ligeledes bestilles til eksterne kurser i lydighed og til enetimer.

Jeg har træningsplads på Tågeskovvej 24, 4733 Tappernøje.

Jeg har valgt at kører med klippekortsordning for at give mine kursister den optimale udnyttelse af deres tid og penge.

Jeg sælger derfor kun klippekort med hhv. 1, 5 og 10 klip, disse klip kan benyttes til holdtræning, enetimer eller kurser efter eget ønske.

Man tilmelder sig altså kun til de hold man har tid og lyst til at deltage på, og er ikke bundt til at skulle deltage et fast antal gange på det samme hold og det samme tidspunkt.

I sommerperioden vil der typisk blive slået 2-3 hold op pr. uge, i vinterperioden lidt færre.

Eksempler på hold der bliver slået op kunne være:

Hvalpehold (bliver ofte afholdt).

Familiehundetræning med forskellig fokusområder, f.eks.. indkald, lineføring, indtagelse af pladsposition, indtagelse af positioner, osv. (bliver ofte afholdt).

Lydighedsmix Et mix af hverdagslydighed, tricks, balance, spor, agility, osv.

Luksushold Et hold med max 4 deltager hvor der er fokus på den enkeltes kursists problemstillinger.

Trickslydighed.

LP konkurrencetræning med forskellige fokusområder.

Lømmelhold.

Balance og kropskontrol.

klikkertræning begynder og øvet.

Shapinghold.

Osv.

Som noget nyt tilbyder jeg nu også holdtræning på faste hold, der vil derfor udover enkeltstående dage man fortsat kan tilmede sig, også blive slået faste hold op a 6 gange træning.

aktuelle hold og kurser bliver løbende slået op under aktuelle kurser.

 

Holdtræning vil oftest foregå på hverdage aftener eller i weekenden.

Der vil også forekomme kursustilbud fra eksterne undervisere.

Holdtræning bliver gennemført ved minimum 4 deltagere og tilmeldingen lukkes ved max 6 deltagere.

Pris:

1 klip 135 kr.

5 klips kort 575 kr.

10 klips kort 950 kr.

Brug af klip:

Holdtræning: 1 klip

Enetimer: 5 klip

Halv/heldags kursus: 5-10 klip

Ekstern kurser/undervisning: Ring eller skriv for at få et tilbud

Et klippekort er personligt og kan ikke sælges til, eller bruges af andre.

Kortet er kun bundet til den enkelte person, det er derfor muligt at bruge kortet til hvilken hund man ønsker, også fra gang til gang.

Tilmeldingen er bindende, så har man tilmeldt sig til et kursus, men bliver forhindret i at deltage alligevel, vil der stadigvæk blive trukket det antal klip kurset koster.

Tilmeldingen skal ske via mail til mtrorup@yahoo.dk hvor man skal oplyse kortnummer og holdnummer. Når mailen er modtaget og tilmeldingen registreret, vil du modtage en kort ´tilmeldingen er registreret` mail. 

Kortet skal være anvendt senest et år efter udstedt dato, restklip efter udløbsdato refunderes ikke.

Er du interesseret i at købe et klippekort, kan du skrive til mig på mtrorup@yahoo.dk eller ringe på 40818017.

Klippekortet skal være betalt før man kan booke sig ind på div. hold og kurser.

Klippekortet kan efter aftale købes og afhentes på træningspladsen før kursus/holdstart, eller kan købes via mobilpay eller bankoverførsel og udleveres ved første træningsgang.

Regler for træningspladsen:

Hunden skal være vaccineret.

Hunden skal have en ansvarsforsikring.

Enhver hårdhændet behandling af hunden medføre øjeblikkelig bortvisning uden mulighed for refusion af brugte klip.

Syge hunde må ikke deltage på holdet/kursus.

Husk altid at spørge før du lader din hund hilse

Tæver i løbetid er velkommen, dog anbefales det at højløbske tæver bliver hjemme.

Husk at samle op efter din hund og tag med hjem.

Du kan læse om mine uddannelser og erfaring inde for hundetræning, adfærd, konkurrencelydighed og undervisning, i menuen under om Chedal/om mig.

Træningspladsen: Tågeskovvej 24, 4733 Tappernøje

Chedal  Border Collies