Holdbeskrivelse
Hvalpehold (Hvalpe ml. 8 uger og 6 måneder)
På hvalpeholdet bliver hvalp og fører introduceret til alt det grundlæggende som f.eks. kontakt, leg, initiativ, kontrol, lineføring, indkald, håndtering, miljøtræning og små sjove øvelser der styrker samarbejdet. På hvalpeholdet vil der også være tid til den sunde og sjove leg mellem hvalpene, en leg hvor der altid vil blive taget hensyn til den enkelte hvalps behov og grænser. 
Unghundehold (Unghunde ml. 6 - 12 måneder)
På Unghundeholdet arbejder vi videre på at styrke båndet mellem hund og ejer gennem forskellige hverdagsøvelser som f.eks. kontakt, leg, initiativ, kontrol, lineføring, indkald, håndtering og miljøtræning, men vi vil også arbejde med lidt sjove og hyggelige tricks som gi pote, rul rundt, slalom mellem ben, hop igennem ring, osv. Dette for at variere træningen og skabe en sjov måde at være sammen med sin hund på. .
På unghundeholdet tager vi højde for hundens alder og udviklingsfaser, og tilrettelægger træningen så det bliver en god og hyggelig oplevelse for alle.
Hverdagslydighed og tricks
Er et fortsætterhold for f.eks. hunde/hvalpe der har gået til hvalpetræning, unghundetræning, begynderhold eller lignende. På holdet vil vi arbejde videre med den basale grundlydighed som f.eks. samarbejde, ro, selvkontrol, fivillig håndtering, motivation, lidt targetadfærd og øvelser som indkald, gå pænt i snor, sit, dæk, søgearbejde og bliv. Vi vil arbejde lidt med balance og miljøtræning, og der vil også blive undervist i lidt sjove tricks som gi pote, rul rundt, spil død, slalom mellem benene, hop igennem armene, osv. der ligeledes skaber et godt samarbejde og en god relation mellem fører og hund.
Holdet er for alle der tidligere har gået til belønning baseret træning og hvor ønsket er en glad og lydig familiehund skabt gennem et godt samarbejde.
LP konkurrencehold (DKK LP)
Dette hold er for alle uanset program, der har lyst til at træne DKK´s LP programmer LP1-LP elite.
For at kunne give den enkelte kursist den bedst mulige undervisning, vil vi sammen lave fællesøvelser og derefter vil i få egen tid. Tiden bliver fordelt mellem de fremmødte kursister (max 6 kursister), hvor der er mulighed for at komme i dybden med et ellement eller en øvelse, eller til at få hjælp hvis der er noget der driller.
Der vil blive stillet forskellige LP redskaber til rådighed de øvrige kursister frit kan benytte indtil det bliver deres tur igen. Det er også muligt at komme og lytte med, hvis en anden kursist bliver undervist i noget man selv bøvler med eller skal videre til.
Fornemmer jeg at der er et gensidigt problem eller detalje der mangler fokus på, vil jeg samle alle til 5-10 minutters fællesundervisning.
 
Fællesøvelser vil vi lave ca. halvdelen af gangende.
LP redskaberne der vil blive sat op til fri afbenyttelse, vil variere fra gang til gang.
Sidste træningsgang vil det være muligt at arrangere en prøve prøve, så man kan teste sig selv og sin hund i noget der ligner et prøve setup.
Holdet er for alle der i forvejen har et kendskab til DKK LP, enten ved at have gået på mit grundlydighed med fokus på LP, ved at have selvtrænet LP eller dem der tidligere har modtaget undervisning i DKK´s LP program et andet sted.
Undervisningen bliver tilpasset den enkelte kursists niveau, og det er ikke en forudsætning at man har eller vil starte en LP prøve.
Eksempel på et LP2 program: https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=hAMB9011FpA&feature=emb_title
Læs LP reglementet her: https://www.dkk.dk/uploads/documents/Aktiviteter/Lydighed/LP-Reglement-2020.pdf
Mig og Ducell.jpg
Maiken Trorup, Hollandsk hyrdehund, Hundetræning

Chedal  Border Collies